Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ROTAVDRAG

 

Villkor för att få avdrag
Du kan få sammanlagt 30 000 kronor i rot- och rutavdrag per år. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt. 

För att ha rätt till rot- eller rutavdrag måste du till att börja med uppfylla följande grundvillkor:
  • du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • du har betalat för rot- eller rutarbeten.  
Du är obegränsat skattskyldig

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit. Det innebär att du betalar skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land.

Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få rot- eller rutavdrag om du har begärt att få bli

beskattad enligt inkomstskattelagen. Ditt överskott av förvärvsinkomster ska då komma från förvärvsinkomster du haft i Sverige.

Du kan inte få rot- eller rutavdrag om du är begränsat skattskyldig och bara äger en fastighet i Sverige. Om du ändå har fått preliminär skattereduktion vid köpet av rot- eller rutarbete blir du skyldig att betala tillbaka till Skatteverket det belopp som Skatteverket har betalat till den som har utfört arbetet.

 

Du måste vara minst 18 år

För att få rot- eller rutavdrag måste du ha fyllt 18 år senast under det år arbetet betalas.

Du har betalat för rot- eller rutarbete

Det är bara du som har betalat som kan få rot- eller rutavdrag. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad. Det finns dock möjlighet till omfördelning mellan makar och även möjlighet till omfördelning mellan sambor med gemensamma barn.

Läs mer på skatteverkets hemsida HÄR

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?